Sjö, Skog & Fjälls
 ordinarie webbsida 

Leader Grogrund 2023-2027 

Leader Sjö, Skog & Fjäll har under 2021 tagit fram en ny Leaderstrategi för dig som befinner dig på landsbygden i Berg, Härjedalen, Krokom, Åre eller Östersund. Efter vårens arbete och workshops som ledde fram till en SWOT-analys, så lämnades 14 oktober 2021 Strategi "Grogrund"  2023-2027 in för bedömning hos Jordbruksverket.

Vision 

Enkelt och roligt att driva utvecklingsarbete för hållbara landsbygder


Mål

Attraktiva landsbygder
Ta vara på engagemang och idéer

Insatsområden

Entreprenörskap 

Mobilisering och nya funktioner

Utveckla den lokala resursen

Utveckla idébärare och idéer
HUR SKA VÅR LANDSBYGD SE UT ÅR 2030?

Tema-workshops

Tre digitala möten med olika framtidsteman arrangerades våren 2021.

19 maj 18.00-20.00

TEMA: Entreprenörskap som landsbygdsmotor

Entreprenörskap är en viktig motor i landsbygdsutvecklingen - att se möjligheter, våga ta risker och hitta lösningar. Hur ser företagens utmaningar ut? Är det generationsväxling, kompetensförsörjning, logistiklösningar, brist på samverkan? Vilken sorts projektverksamhet kan göra skillnad?

DETALJERAT PROGRAM

Dokumentation från gruppdiskussioner

Foto: Tim Mossholder, Unsplash

26 maj 18.00-20.00

TEMA: Innovation – förmågan att tänka nytt

Landsbygderna vimlar av kreativa tankar, särskilt bland unga. Hur kan vi bli bättre på att uppmuntra, ta tillvara idéer och lotsa vidare till utveckling?

Hur ser det ut i området idag och hur skulle vi vilja att det fungerade?

DETALJERAT PROGRAM

Diokumentation från gruppdiskussioner


Foto: Riccardo Annandale, Unsplash

2 juni 18.00-20.00

TEMA: Stolt landsbygdsbo!

Landsbygden förändras. Allt fler jobbar hemifrån, nyttjar skog och mark för friluftsliv, den lokala handeln ökar liksom förståelsen för kopplingen mellan en levande landsbygd och självförsörjning.

Vad har attityder, kultur och normer för betydelse för landsbygden utveckling? Hur kan vi ta vara på den utvecklingen? Vad är du stolt över som landsbygdsbo?

DETALJERAT PROGRAM

Dokumentation från gruppdiskussioner

Foto: Melissa Askew, Unsplash


Kunskapsmaterial

Här finns en del bredare kunskapsmaterial samlat, bland annat inspiration, utvärderingar och undersökningar. 

INSPIRATION

Goda exempel

SKRIFT - Hållbar utveckling med
Leadermetoden

LÄNK - Landsbygdsnätverkets inspirationssidor för Leader

Framtagandet av ny strategi finansieras av EU, Region Jämtland Härjedalen samt de 5 kommunerna i området. 

Nu är vi igång med att ta fram en reviderad strategi för Leader Sjö, Skog & Fjäll! Kom med och bidra med din erfarenhet, idéer och tankar!

info@sjoskogfjall.se